Basisschool Tweemaster Koers
Laat zien wie je bent!

Onze leerlingen voelen zich gezien, veilig en geaccepteerd op onze school. 

We zorgen met elkaar voor een fijn leer- en werkklimaat, waar ruimte is voor ieders talent. 

Met ons integraal kindcentrum, KiVa, Engels vanaf groep 1, muziekles, sterke instructies via 

het EDI-model én Agile/Lean werken, onderscheiden we ons van andere basisscholen.


Alles in huis

Basisschool Tweemaster Koers, Stichting Kinderopvang Huizen en Samenwerkende Kindertherapeuten bundelen hun kracht in integraal kindcentrum de Optimist. Samen spelen zij in op de behoeftes van het kind en bieden zij de begeleiding die nodig is om kinderen zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen.

In het gebouw zijn tevens een peuterspeelzaal, naschoolse opvang en specialistische kennis aanwezig op het gebied van logopedie, dyslexie, ergotherapie en psychologie.

Kom gerust langs

Wie écht wil kennismaken met onze school, kan het best een keer langskomen. Dan kunt u ervaren welke fijne sfeer er heerst en zien met hoeveel plezier onze leerlingen op school zijn. 

Is uw nieuwsgierigheid gewekt? Bel dan voor het maken van een afspraak: 035 5252828

Hartelijke groet,

Max Koppe


Persoonlijk contact is belangrijk 

De betrokkenheid van ouders is essentieel voor het schoolsucces van een kind. Het draagt bij aan een plezierige, zinvolle en leerzame tijd bij ons op school. Daarom houden we ouders wekelijks via de ouderapp op de hoogte van hetgeen er speelt in de groep en wat de kinderen leren. 

We staan 's ochtends op het schoolplein, zijn na schooltijd telefonisch goed bereikbaar en ouders kunnen ons altijd mailen. Daarnaast hebben we maandelijks een inloopmoment, waardoor de leerlingen kunnen laten zien wat we doen in de klas. 

We maken het contact zo laagdrempelig mogelijk!

Maak kennis met
ons team

Wat ouders zeggen

Wij hebben bewust voor deze school gekozen omdat er een fijne en rustige sfeer heerst. De leerkrachten kennen de kinderen en weten wat ze nodig hebben. Bij rekenen krijgt mijn zoon extra uitdaging en bij lezen krijgt hij extra hulp.
Ouder groep 3
Er wordt veel aandacht besteed aan het samen werken en samen spelen. De school heeft duidelijke regels en in de klas worden er aanvullende afspraken gemaakt die ervoor zorgen dat iedereen het fijn heeft.
Ouder groep 6
Het is een goede school, mijn dochter heeft het enorm naar haar zin. De leraren zijn zichtbaar en laagdrempelig. De kleinschaligheid spreekt mij erg aan.
Ouder groep 4
Fijn dat er extra aandacht besteed wordt aan sport en bewegen. Mijn zoons zijn dagelijks op het schoolplein aan het voetballen, ook na schooltijd.
Ouder groep 8