Zij-instromers

Aanname kinderen van andere scholen

Voor het aanmelden van uw kind(-eren) in een hogere groep maken we een (telefonische) afspraak om de mogelijkheden te bespreken. Als er plaatsingsruimte is, zal onze intern begeleider contact opnemen met de huidige school van uw kind. Zo kan worden bekeken welke groep het best passend is en welke begeleiding uw kind bij ons op school nodig heeft. Bij plaatsing volgt een gesprek met de groepsleerkracht en een moment om kennis te maken met de groep.

Het is goed om te weten dat de scholen in Huizen onderling afgesproken hebben om niet vanzelfsprekend leerlingen van elkaar over te nemen. Wanneer een ouder ontevreden is over de huidige school van het kind, adviseren wij om eerst contact op te nemen met de betreffende schooldirecteur.

Plaatsingsruimte

Het kan voorkomen dat een klas vol zit wegens het leerlingaantal en/of de zorgbreedte in een groep. In dat geval is het niet mogelijk om uw kind bij ons in te schrijven, ongeacht de extra ondersteuningsbehoeften. Mocht er geen plaatsingsruimte voor uw kind zijn, dan kunt u ervoor kiezen om uw kind op onze interesselijst te zetten.