Voor het eerst naar school

Voorbereiden op de eerste schooldag

Vragenlijst

Enkele maanden voordat uw kind op school komt, ontvangt u een vragenlijst over uw kind. Daarna neemt onze intern begeleider of de nieuwe groepsleerkracht contact op met de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf voor een overdracht. Op basis van de ingevulde gegevens en de overdracht gaan we uw kind indelen in de meest passende groep.


Wendagen

Enkele weken voordat uw kind vier jaar wordt, neemt de leerkracht van uw kind contact met u op. In onderling overleg wordt dan afgesproken op welke dagen uw kind komt wennen en wanneer de eerste schooldag echt gaat beginnen. Wij gaan er vanuit dat uw kind zindelijk is voordat er op school gestart wordt. Mocht dit niet het geval zijn, zullen we samen zoeken naar een passende oplossing.