Missie en visie

Laat zien wie je bent!

Op RK basisschool Tweemaster Koers kan je laten zien wie je bent en wat je in huis hebt. Wij helpen kinderen om zich te ontwikkelen tot kritisch denkende en sociale wereldburgers die verantwoordelijkheid durven nemen voor hun eigen keuzes en gedrag.

Onze leerlingen voelen zich gezien, veilig en geaccepteerd op onze school. We geven klassikaal les op verschillende niveaus, zodat ieder kind passende uitdaging krijgt. We zorgen met elkaar voor een fijn leer- en werkklimaat, waar ruimte is voor ieders talent.

Wij staan bekend als een school die:

 • Werkt op basis van vertrouwen.
 • Daadwerkelijk de behoefte van haar leerlingen begrijpt.
 • Eenvoudig is georganiseerd.
 • Werkt in overzichtelijke multidisciplinaire teams.
 • Een lerende cultuur heeft en durft te experimenteren (fouten maken hoort daarbij).
 • Flexibel genoeg is om telkens te kunnen inspelen op de veranderende omgeving.

We werken Agile/Lean en maken gebruik van methodieken als Scrum, Kanban en leerKRACHT voor het verbeteren van ons onderwijs.

Onze kernwaarden

 • Plezier: we gaan met plezier naar school. Onze leerlingen zijn betrokken bij de lessen en willen graag nieuwe dingen leren.
 • Veilig: we bieden een veilige basis met duidelijke regels en routines. Als KiVa school zorgen we er samen voor dat we het fijn hebben met elkaar.
 • Ontwikkelingsgericht: leren is een continu proces. Niet alleen onze kinderen ontwikkelen zich, maar ook onze leerkrachten zijn blijvend in ontwikkeling.
 • Gezond: we zijn een gezonde school. We stimuleren gezond gedrag en besteden veel aandacht aan welbevinden, sport, bewegen en voeding.
 • Kwaliteit: we willen zoveel mogelijk waarde leveren. We maken gebruik van een heldere kwaliteitsstructuur en bieden evidence informed onderwijs.
 • Open communicatie: we zijn naar iedereen transparant en helder in onze communicatie. Ouders worden goed op de hoogte gehouden van hetgeen er speelt in de groep en op onze school en vice versa.