Educatief partnerschap

Ouderbetrokkenheid

Kinderen, ouders en leerkrachten vormen samen onze school. Wij zien ouders als educatief partners van onze school. Als u als ouder actief betrokken bent, heeft dit een positieve invloed op de prestaties van uw kind. U bent voor ons in de eerste plaats ouder van uw kind. Uw kind heeft baat bij een goede relatie tussen ouders en school. Wij willen samen met u aan deze goede relatie werken.

We zien ouders graag op school

Ouders zijn verder op vele manieren betrokken bij onze school. Ouders ondersteunen onze school op allerlei manieren. Door mee te praten over schoolbeleid (medezeggenschapsraad), door leuke activiteiten te organiseren voor kinderen en ouders (oudercommissie), door te helpen tijdens projecten of creamiddagen. Maar ook door gastlessen te geven en onze kinderen te begeleiden tijdens uitstapjes.

Wij zijn op onze school met alle vormen van betrokkenheid, klein of groot, zichtbaar of niet zo zichtbaar, heel erg blij.