Identiteit

Vanuit onze Roomskatholieke identiteit en open houding besteden we aandacht aan de belangrijke christelijke verhalen. Kerst, Carnaval en Pasen worden uitgebreid gevierd.

Door de kinderen ook kennis te laten maken met andere wereldgodsdiensten, leren wij hen dat er andere meningen en levensovertuigingen zijn. Wij respecteren en accepteren dat iedereen daar eigen keuzes in maakt.