Ouderbijdrage

Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en de ouders in de medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor activiteiten buiten de lesactiviteiten om. Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 37,50 per leerling. Daarvan bekostigen we o.a de Kinderboekenweek, Kerst, Sinterklaas, Carnaval en sportdagen.

Naast deze vrijwillige ouderbijdrage is het mogelijk om een extra bijdrage te doneren aan het schoolfonds. Uit dit fonds worden allerlei extra schoolmaterialen betaald, zoals boeken voor de bibliotheek, excursies voor de kinderen in het kader van kunst/cultuur en natuur, schooltv-materialen of speciale knutselspullen.

Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:

  • Kamp groep 8: € 110,00 voor groep 8
  • Schoolreis groep 3 t/m 7: € 35,00
  • Schoolreis groep 1/2: € 15,00

Voor de verschillende vrijwillige bijdragen krijgt u, verdeeld over het schooljaar, een betaalverzoek. Mochten ouders, om wat voor reden dan ook, moeite hebben om het bedrag in 1x te voldoen, kan er in termijnen betaald worden. Ook is het in sommige gevallen mogelijk om hulp te vragen bij https://www.samenvoorallekinderen.nl/. Mocht het echt niet lukken om te betalen, dan kan een kind nog steeds gewoon meedoen met alle activiteiten.