BSO

De buitenschoolse opvang heeft de Stichting RK Onderwijs Huizen uitbesteed aan de Stichting Kinderopvang Huizen (SKH). Zij verzorgen buitenschoolse opvang op 10 locaties verspreid over Huizen. De meeste kinderen van onze school gaan naar de ‘BSO Trikkert’ die ook in ons gebouw een plek heeft.

Vanaf 6 jaar kunnen de kinderen ook kiezen voor de sport BSO Jump In. Hier ligt het accent op beweging, sportiviteit en weerbaarheid. Dit wordt zoveel mogelijk in de buitenlucht gedaan, maar ook binnen zijn voldoende mogelijkheden.

Heeft u nog vragen of wilt u uw kind aanmelden voor de BSO, dan kan dit via klantcontact@kinderopvanghuizen.nl of via tel. 035-720030. Meer informatie is te vinden op: www.kinderopvanghuizen.nl.

Er zijn ook een aantal andere BSO’s die opvang aanbieden, zoals Bloomingkids en Koningskinderen. Deze organisaties zijn uiteraard ook van harte welkom om uw kind te brengen en/of op te halen. Dit kunt u zelf regelen en aan ons doorgeven.