Klachtenregeling

Voor veruit de meeste klachten kunnen leerlingen en ouders terecht bij de groepsleerkracht. Wanneer het niet naar tevredenheid kan worden opgelost, kan er overleg plaatsvinden met de adjunct directeur of de directeur. Hiervan zal een verslag worden gemaakt.

Is het in uw ogen nog niet voldoende opgelost dan is de volgende stap het contact zoeken met de intern contactpersoon, ook wel vertrouwenspersoon genoemd. In goed overleg wordt bekeken wat er kan worden gedaan of wie er eventueel kan worden ingeschakeld om tot de best mogelijke oplossing te komen. Op onze school is Elena Roozendaal de interne vertrouwenspersoon.

Als het probleem nog niet naar tevredenheid is opgelost, kan het bestuur van de school worden ingeschakeld. Als u er desondanks met de school en stichting niet uitkomt, kunt u contact opnemen met onze externe vertrouwenspersoon, de heer Van Holland, werkzaam bij de CED-Groep. Hij is te bereiken via tel. 010-4071599 of het centrale e-mailadres:evp@cedgroep.nl). Alleen via dit e-mailadres kunnen zij de vertrouwelijke behandeling van uw problemen en klachtzaken garanderen.

Daarnaast is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs, zie website: www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/commissies/klachten.

Tenslotte is er een mogelijkheid om contact op te nemen met het meldpunt vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs, tel.nr. 0900-1113111 (klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld) Meer informatie via: www.onderwijsinspectie.nl en CNvertrouwensinspectie@owinsp.nl.