Verlof aanvragen

Alle kinderen van 5 jaar en ouder zijn leerplichtig en kunnen niet zomaar lessen verzuimen. Er is een leerplichtwet die verlof regelt. Het is soms mogelijk om bij de directie vrijstelling van onderwijs te vragen voor uw kind.

Het aanvraagformulier voor vrijstelling schoolbezoek kunt u ophalen bij de directeur of hieronder downloaden. 

Wanneer u onder schooltijd op vakantie wil gaan, is dit alleen mogelijk als u door de specifieke aard van uw beroep niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunt gaan. In dat geval mag de directeur uw kind één keer per schooljaar voor maximaal 10 schooldagen vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatsvinden. Het moet dan wel gaan om de enige gezinsvakantie tijdens dat schooljaar. De aanvraag moet altijd vergezeld gaan van een werkgeversverklaring. Verlof tijdens de eerste twee weken van het schooljaar of aansluitend aan de kerstvakantie is wettelijk niet toegestaan.

Bij meer dan 10 dagen kunt u een aanvraag doen bij het Regionaal Bureau Leerlingzaken Gooi- en Vechtstreek, Burgemeester De Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum, tel. 035-6926620.

Geen reden tot toekennen van vrijstelling door school zijn:

  • Familiebezoek in het buitenland
  • Goedkope tickets/vakantieaccommodatie in het laagseizoen
  • Tickets die al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode
  • De situatie dat andere kinderen uit het gezin (of uit het reisgezelschap) al of nog vrij zijn
  • Eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte
  • Samen reizen
  • Verjaardagen
  • Sabbatical
  • Wereldreis/verre reis

Voor verdere informatie zie website van RBL Gooi en Vechtstreek.