Verlof aanvragen

Alle kinderen van 5 jaar en ouder zijn leerplichtig en kunnen niet zomaar lessen verzuimen. Er is een leerplichtwet die verlof regelt. Het is soms mogelijk om bij de directie vrijstelling van onderwijs te vragen voor uw kind. Bijvoorbeeld voor een huwelijk, een huwelijksjubileum of het overlijden van een familielid. 

Een aanvraag voor vrijstelling schoolbezoek kunt u onderaan deze pagina invullen.

Redenen voor toekennen van verlof door school:

 • Bruiloft t/m 3de familiegraad (bewijs aanleveren bijvoorbeeld een trouwkaart en/of kopie trouwakte)
  • bruiloft in Nederland dan maximaal 2 schooldagen indien er ver gereisd moet worden, anders 1 schooldag
  • bruiloft in het buitenland dan maximaal 5 schooldagen rondom de officiële bruiloft
 • Verhuizing: maximaal 1 schooldag verlof
 • Overlijden bloed- of aanverwant (bewijs aanleveren bijvoorbeeld een rouwkaart en/of akte van overlijden)
  • bij 1e graad familielid: maximaal 5 schooldagen
  • bij 2e graad familielid: maximaal 2 schooldagen
  • bij 3e en 4e graad familielid: maximaal 1 schooldag
  • Als uitvaart in het buitenland plaats zal hebben dan maximaal 5 schooldagen verlof
 • 25, 40 of 50 jaar ambtsjubileum, 12½, 25, 40, 50 of 60 jaar huwelijksjubileum van ouder(s) of grootouder(s): maximaal 1 schooldag
 • Naar oordeel van de directeur van de school/instelling gewichtige omstandigheid: maximaal 10 schooldagen verlof. De reden moet buiten de wil van de ouder(s)/verzorger(s) en/of leerling zijn gelegen (overmacht of wettelijke verplichting waar de ouder niets aan kan wijzigen)

Geen reden tot toekennen van vrijstelling door school zijn:

 • Familiebezoek in het buitenland
 • Goedkope tickets/vakantieaccommodatie in het laagseizoen
 • Tickets die al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode
 • De situatie dat andere kinderen uit het gezin (of uit het reisgezelschap) al of nog vrij zijn
 • Eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte
 • Samen reizen
 • Verjaardagen
 • Sabbatical
 • Wereldreis/verre reis

Voor verdere informatie zie website van RBL Gooi en Vechtstreek.

Let op! Wanneer u onder schooltijd op vakantie wil gaan, is dit alleen mogelijk als u door de specifieke aard van uw beroep niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunt gaan. In dat geval mag de directeur uw kind één keer per schooljaar voor maximaal 10 schooldagen vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatsvinden. Het moet dan wel gaan om de enige gezinsvakantie tijdens dat schooljaar. De aanvraag moet altijd vergezeld gaan van een werkgeversverklaring. Verlof tijdens de eerste twee weken van het schooljaar of aansluitend aan de kerstvakantie is wettelijk niet toegestaan.

Bij meer dan 10 dagen kunt u een aanvraag doen bij het Regionaal Bureau Leerlingzaken Gooi- en Vechtstreek, Burgemeester De Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum, tel. 035-6926620.

Hieronder kunt u een verlof voor uw kind(eren) aanvragen. U ontvangt hiervan eerst een ontvangstbevestiging en daarna een reactie of het verlof wordt toegewezen. 

NB: Heeft u na 5 werkdagen nog niets gehoord, dan is er iets mis gegaan. Mail dan naar wina.veldkamp@tweemasterhuizen.nlJe bericht is succesvol verzonden
Er ging iets mis, probeer het later opnieuw