SRKOH

Onze school valt onder het bevoegd gezag van Stichting RK Onderwijs Huizen. De stichting heeft twee scholen, De Tweemaster met twee locaties (Holleblok en Koers) en de Springplank. Het bestuurskantoor van SRKOH staat onder leiding van onze bestuurder Rob Hageman. Hij zet samen met de schoolleiding en Raad van Toezicht de onderwijskundige en beheersmatige kaders uit en bewaakt deze. De bestuurder wordt ondersteund door diverse stafmedewerkers.

Mocht u contact op willen nemen met het bestuur dan kan dit via: bestuur@rkonderwijshuizen.nl

Voor meer informatie kunt u de website van de stichting bezoeken: www.rkonderwijshuizen.nl